Timočka Krajina Portal

partizanka-Nada-3 0

Odlazak najstarije, legendarne „Nade partizanke“

Imala sam pegavi tifus kao i mnogi zarobljenici. Oporavljala sam se, videlo se da ću da ozdravim. Doktor Savić je učinio najbolje što je mogao: zamenio je moje ime sa imenom žene koja je bolovala od iste bolesti i samo što nije umrla